Gratis wegschenken van goederen. Hoe zit het dan met de btw?

06.11.2014

Heeft u al eens goederen uit uw voorraad gehaald om ze gratis weg te schenken als cadeau, of als gift voor een goed doel? Of bent u dit van plan? Vergeet dan niet dat dit gevolgen heeft op btw-vlak. Als u al aftrek heeft genoten, moet u het goed ‘onttrekken’. Dit wil zeggen dat u er btw op zal moeten betalen.

Verstrekken 'om niet'?

Goederen die 'om niet' worden verstrekt, worden gratis weggegeven, zonder dat de ontvanger daarvoor een tegenprestatie moet doen.

Wat moet u doen als u een goed gratis wil weggeven?

Op uw bedrijfsmiddelen/uw voorraad heeft u btw betaald, die u daarna heeft kunnen aftrekken. Als u dan op een gegeven moment die goederen gratis gaat weggeven, gebruikt u ze niet langer voor uw economische activiteit. Daardoor heeft u eigenlijk voor die goederen geen recht meer op aftrek van btw. Het goed zal dan immers door een gewone consument verbruikt worden.

Voorbeelden

Een handelaar in computers haalt een laptop uit zijn voorraad zodat zijn zoon die voor school kan gebruiken.

Een boekwinkel schenkt een aantal boeken aan een jeugdvereniging als prijs voor hun tombola.

Momenteel heeft u nog aftrek genoten, terwijl u er geen recht op heeft. U moet deze situatie dus rechtzetten. Dat gebeurt door een 'onttrekking'. Een onttrekking wordt gelijkgesteld met een belastbare levering. Met andere woorden: er wordt gedaan alsof u het goed aan uzelf (als consument) heeft geleverd. Op deze levering moet u net als iedere andere consument btw betalen.

Uitzondering (1):  gratis stalen en geschenken van geringe waarde

U hoeft geen onttrekking te doen (en dus geen btw te betalen) als u om reclame te maken gratis staaltjes van uw producten wil uitdelen. Het Btw-wetboek bepaalt immers uitdrukkelijk dat de btw voor gratis monsters aftrekbaar is. Het staaltje moet van dezelfde aard zijn als de goederen die door uw onderneming worden geproduceerd of verkocht.

Daarnaast mag u ook geschenken aanbieden aan uw zakenrelaties. Ook hier moet u geen onttrekking doen en mag u de btw gewoon blijven aftrekken. De waarde van het geschenk moet lager zijn dan 50 EUR.

Uitzondering (2):  schenking van voedseloverschotten aan de Voedselbank

Omwille van het maatschappelijk doel dat ermee wordt nagestreefd, wordt er een uitzondering gemaakt voor producenten en handelaars die voedseloverschotten schenken aan de Voedselbank. Volgens de regel is ook dit een onttrekking die aan belasting onderworpen moet worden. Dat zou natuurlijk producten/handelaars afschrikken om voedseloverschotten weg te schenken. Om daaraan tegemoet te komen, zal de administratie de btw die in principe betaald moet worden, niet eisen.

De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn: (1) het gaat om goederen voor menselijke consumptie die onderworpen zijn aan 6 of 12 % btw (dus geen sterke drank), (2) die om commerciële redenen niet meer in het normale handelscircuit kunnen worden verkocht (bv. goederen met een snelle vervaldatum of met beschadigde verpakking) en (3) worden geschonken aan een erkende provinciale voedselbank die ze via liefdadigheidsorganisaties verder verdelen onder behoeftigen.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies