Starters

Bent U starter, dan bent U niet alleen geladen met een grote korf aan motivatie maar stelt U zich ook heel wat vragen. De wetgever heeft het terecht nodig geacht ter bescherming  van zowel starter als klant de zelfstandige enkel tot een beroep toe te laten en in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen indien hij aan een aantal voorwaarden voldoet. Comprofisc bekijkt samen met de starter de mogelijkheden en gaat over tot "on line" inschrijving via een ondernemingsloket naar keuze. 

Comprofisc zal samen met de starter(s) onderzoeken welk statuut het meest aangewezen is. De verschillen tussen een eenmanszaak en de verschillende vennootschapsvormen worden onder de loep genomen en de meest aangewezen vorm wordt geadviseerd en verder uitgewerkt.

Na de aanvraag van het ondernemingsnummer zal Comprofisc in voorkomend geval het BTW nummer laten activeren. 

Ten slotte zal ons kantoor het sociaal statuut van de zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep toelichten en eventueel wijzen op de noodzaak en de mogelijkheden van een aanvullend pensioen.  In de rand wordt ook doorverwezen naar een makelaar naar keuze om  de verzekeringstoestand van de starter vorm te geven.

Verklaring over cookies