Vennootschapsbelasting

Daar waar men bij de personenbelasting nog zelf kan experimenteren op Tax On Web kunnen we stellen dat dit niet geldt voor de vennootschapsbelasting. Dit is complexe materie en de fiscaal technische aspecten van de aangifte  maken het niet mogelijk om op eigen houtje een rechtgeldige aangifte in te dienen. U beroept zich hiervoor beter op een fiscaal expert. 

De aangifte vennootschapsbelasting en alle bijlagen worden digitaal gegeneerd en wij zorgen voor een optimalisatie tussen personenbelasting en vennootschapsbelasting. De aangiften worden ingediend via het "biztax" systeem van de Federale Overheid Financiën.  Wij verzorgen een aangifte met diverse reconciliaties en gesteund op een gedetailleerde boekhouding waardoor uw  dossier bewijskrachtig wordt.

Verklaring over cookies