Personenbelasting

In samenspraak met ons kantoor worden de voorafbetalingen bepaald. Op het einde van ieder belastbaar tijdperk wordt eventueel indien nodig bijgestuurd.  Geen verrassingen.  Ons kantoor gebruikt gesofisticeerde software voor de individuele aangiften personenbelasting. Via diverse hulpprogramma's kunnen steeds diverse optimalisaties en simulaties berekend worden.  U kunt steeds uw dossier via Tax On Web raadplegen en uw dossier is steeds volledig digitaal ter beschikking. U hebt de keuze. U vergelijkt zelf ter controle uw aanslagbiljet met uw digitaal dossier of U laat het over aan uw fiscalist of U doet beide.

Maar vooral: U weet perfect op voorhand wat U te wachten staat. Wij vragen enkel ieder initiatief op zowel individueel privatief als beroepsmatig vlak mee te delen aan ons kantoor zodat wij preventief de fiscale implicaties van uw beslissing kunnen meedelen. Voorkomen is beter dan genezen.

Verklaring over cookies