Boekhouding

Indien uw administratie beperkt is en U wenst niet extra te investeren in personeel of software kunt U opteren voor de full service van ons kantoor waarbij U de volledige boekhouding overlaat aan onze expertise. U legt de focus op het beheer van uw exploitatie en bekommert U om de groei van uw onderneming. Indien uw administratie echter omvangrijk is en U administratief personeel in huis heeft kunt U een beroep doen  op onze boekhoudkundige expertise voor de ondersteuning van uw medewerkers. Wij zorgen voor assistentie in de organisatie van uw boekhouding en in het opstellen van een aan uw onderneming aangepast boekhoudplan. Wij staan u bij in het afsluiten van de rekeningen op het einde van het boekjaar. 

Wij stellen voor U de jaarrekening op en zorgen voor de wettelijke deponering bij de NBB. Wij leggen tabellen aan van uw bedrijfsmiddelen en beheren de vaste activa. Wij besteden ondermeer bijzondere aandacht aan de intercompany transacties en stellen hiervoor bijzondere rekeningen op. Ons kantoor bekijkt ook samen met U de belangrijkste ratio's inzake liquiditeit, solvabiliteit en rendabiliteit en vergelijken deze van jaar tot jaar. 

Verklaring over cookies